Om gården

familjen_200.jpg   Gården ligger i byn Ål i Vendel socken, ca 3,5 mil norr om Uppsala, i gränslandet mellan slättbygd och storskog. Den är vackert belägen vid Vendelsjöns södra ände, en av Upplands bästa fågellokaler. På markerna finns Varggropens fågeltorn, med flera tusen besökare per år och ett populärt utflyktsmål för traktens barnfamiljer. Tvärs över sjön ser man Vendel klocktorn och kyrkan med anor från 1200-talet. Vi som bor på gården heter Pär & Ebba med barnen Hedvig, Henning och Harald samt katten Tiger. Dessutom har vi tjugo dikor med kalvar, fjolårskalvar, 25 höns och 30 Gotlandsfår.

Vi köpte gården hösten 2007. Gården omfattar knappt 40 ha, varav 16 ha är skog, 8 ha naturbetesmark, och 15 ha är åkermark. Utöver egen areal arrenderar vi ca 20 ha åker och 20 ha bete från granngårdar. Vi driver gården på deltid, med ambition att skala upp verksamheten under de närmaste åren. Våra verksamheter är i dagsläget grönsaksodling och nötköttsproduktion för försäljning direkt till kund. Odlingarna och korna är ekologiskt certifierade enligt KRAVs regler.

  flygbild_200.jpg

Under 2017 bygger vi en ny ligghall för våra nötdjur. Vi räknar med att ha ca 35 dikor med rekrytering i tre grupper. Bygget finansieras delvis med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg

 

Vi vill:

  • Bedriva ett småskaligt integrerat jordbruk, ekologiskt
  • Hålla landskapet öppet
  • Kunna äta och sälja närproducerade grönsaker och kött med hög kvalitet
  • Sluta kretsloppet på gården
  • Ta emot besökare
  • Ha roligt under tiden!